KALLE KASE

Alusteme teooriaga:
– mööblieseme vaatlus / pildistamine
– puhastamine
– puiduparandused
– lihvimine
– viimistlemine
– polster

Ohutustehnika

Lühiülevaade: materjalidest ja tööriistadest
– stiilid
– puiduliigid
– liimid
– värvieemaldusvahendid
– viimistlusmaterjalid
– pintslid
– kaabitsad

Restaureeritavate esemete ülevaatamine ja tööga alustamine