KALLE KASE

Alusteme teooriaga:
– eseme vaatlus, pildistamine
– metalldetailide eemaldamine
– klaasi eemaldamine
– värvi eemaldamine
– puiduparandused
– lihvimine
– kruntimine
– klaasimine
– kittimine
– värvimine

Ohutustehnika

Lühiülevaade: materjalidest ja tööriistadest
– puiduliigid
– liimid
– värvieemaldusvahendid
– viimistlusmaterjalid
– pintslid
– kaabitsad

Praktilise tööga alustamine