KALLE KASE

Koolitusi olen juhendanud aastast 2008

Koolituskogemuse omandasin Säästva Renoveerimise Infokeskuses 2006-2010, kus alustasin koolituslaagrite püstipanijana. Ehitus-renoveerimisalaste teadmiste suurenedes ja praktiliste kogemuste omandamisega objektidel sai ka minust üks infokeskuse koolitusmeistritest.

Täna olen partneriks Säästva renoveerimise infokeskusele, Muinsuskaitseametile, mitmele muuseumile, rahvuspargile, koolidele ja paljudele kohaliku elu edendajatele. 

Enamlevinud on nädalavahetuste koolitused: 2+2 päeva 

Osalejate arv praktilisel koolitusel: 10-12

Koolituse hind: 
Meistri päevatasu 600.- +km
Hinna sisse on arvestatud ettevalmistuspäev, transport ja majutus
Lisandub materjalide maksumu